Online
kalkulátor

Oddělení celní deklarace YLP. V rámci celních služeb poskytujeme zákazníkům prostřednictvím našich partnerů nejvyšší kvalitu.

Oddělení celní deklarace YLP poskytuje celní služby pouze zákazníkům, kteří využívají dalších logistických a přepravních služeb YLP. V rámci celních služeb poskytujeme zákazníkům prostřednictvím našich partnerů nejvyšší kvalitu.

STANDARDNÍ CELNÍ SLUŽBY

  1. vystavování importních, tranzitních a exportních celních prohlášení (jedná se o elektronické doklady v rámci dovozu zboží a doklady s označením EX, T1 a T2)
  2. vystavování dokladů o původu nebo statusu zboží (doklady EUR.1, A.TR)
  3. zajišťování celního dluhu ve všech celních režimech
  4. uskladňování v celním skladu
  5. propouštění zboží do dalších režimů s hospodářským účinkem
  6. zajištění EORI čísla

JAK POSTUPOVAT PŘI OBJEDNÁNÍ CELNÍCH SLUŽEB?

Všechny uvedené služby nabízí Oddělení celní deklarace všem zájemcům, a to formou zastoupení v celním řízení (případně poradenství). V rámci spolupráce uzavřeme mandátní smlouvu s pevně stanoveným ceníkem a výčtem dokladů potřebných pro zastupování v celním řízení. Rozsah odebraných služeb závisí pouze na potřebách a přání zákazníka.